TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO

زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO :ه برای ماشین آلات مختلف با تعداد لینک های مختلفی تولید می شود بصورت خام شامل لینک های زنجیری و همچنین بصورت اسمبلی عرضه می شود. زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO بصورت اسمبلی همراه با کفشک های بیرونی که اتصال آنها بصورت کامل با پیچ و مهره های زیربندی انجام شده است صورت عرضه می شود. زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO در قسمت زیربندی بیل مکانیکی دوو از نوع چرخ زنجیری اتصال پیدا می کند و نقشی بسیار موثر در حرکت بیل مکانیکی به اطراف دارد. زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO بصورت حلقه بسته مورد استفاده قرار گرفته و به دور اجزای اصلی دیگری از زیربندی بیل دوو شامل چرخ جلو، رولیک، دنده اسپراکت قرار می گیرد. زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO از بیرون و بر روی کفشک ها بر روی سطح زمین قرار داشته و از بغل توسط شنگیر ها در مسیر ریل خود قرار می گیرد.

سختی سایشی زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO

با توجه به قرار گیری زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO در نقطه تحتانی بیل مکانیکی و تحت تنش های بالای سایشی و فشاری و در تماس با اجزای فولادی دیگری مانند رولیک و چرخ در بالا و سایش سطحی بر روی کفشک های زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO در پایین استفاده از آلیاژ های سخت فولادی در تولید این زنجیر نقشی بسیار موثر در عملکرد و طول عمر مفید ان دارد. علاوه بر ترکیبات فولادی و عملیات حرارتی مورد استفاده در تولید زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO استفاده از شنگیر ها نیز از بیرون و بطور جانبی که به حرکت صحیح دانه های زنجیر بر روی ریل کمک می کنند نقشی موثر بر طول عمر این قطعه سنگین زیربندی بیل مکانیکی دوو دارد. بازرگانی تقی زاده عرضه کننده زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO برای انواع ماشین های DH230, DH300, DH220, DH225, DH330 در ایران با برند های مختلف چینی، کره ای و اروپایی می باشد.


زنجیر بیل دوو DH230 DAEWOO دوو زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO
دوو

زنجیر بیل دوو DH230 DAEWOO


شماره فنی :


موجود
زنجیر با کفشک بیل دوو DH300 DAEWOO دوو زنجیر بیل مکانیکی دوو DAEWOO
دوو

زنجیر با کفشک بیل دوو DH300 DAEWOO


شماره فنی :


موجود
یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation