TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده


نحوه پرداخت برای لوازم زیربندی ماشین آلات راهسازی در یدک ماشین

در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی بازار و قیمت نوسانی ارز و با توجه به اینکه اغلب محصولات و قطعات زیربندی ماشین آلات راهسازی موجود در بازرکانی تقی زاده (یدک ماشین) وارداتی هستند فروش تنها بصورت نقدی صورت می پذیرد. یدک ماشین در عین فروش نقدی محصولات متعهد به ارائه محصولات با کیفیت متناسب و درخور هزینه انجام شده توسط مشتریان می باشد. محصولات نو فروخته شده در صورت استفاده و بسته شدن بر روی دستگاه قابل عودت نمی باشند. شرایط عودت اقلام نو زیربندی ماشین آلات راهسازی می بایست توسط خریدار بسته به نوع جنس بررسی گردد که برای برند های مختلف و ماشین آلات مختلف راهسازی متفاوت است.یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation