TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

زنجیر بولدوزر کاترپیلار CATERPILLAR

زنجیر بولدوزر کاترپیلار CATERPILLAR از اجزای پر استحلاک زیربندی محسوب می شود که عرضه آن بصورت خام و یا همراه با کفشک و اتصالات پیچ و مهره ای صورت می پذیرد. زنجیر بولدوزر کاترپیلار CATERPILLAR بصورت لینکی و با تعداد لینک های متفاوت بسته به کد بولدوزر ارائه می شود و در هر طرف زیربندی یک عدد از آن مورد استفاده قرار می گیرد. زنجیر بولدوزر کاترپیلار CATERPILLAR بصورت قطعات فولادی تو پر سخت متصل به درجه آزادی زاویه ای تولید می شود و بصورت حلقه بسته بر روی زیربندی بولدوزر کاترپیلار بسته می شود. زنجیر بولدوزر کاترپیلار CATERPILLAR در واقع عامل حرکت بولدوزر محسوب می شود که نیروی محرک خود را از دنده های اسپراکت که بصورت هماهنگ با بوش زنجیر عمل می کنند دریافت می کند. زنجیر بولدوزر کاترپیلار CATERPILLAR در تماس مستقیم در کف با زمین و در داخل حلقه زنجیر با دنده اسپراکت، چرخ جلو و رولیک قرار داشته و از این در معرض سایش بالایی تحت تاثیر بار زیاد وزنی بولدوزر کاترپیلار و تماس سایشی قطعات فولادی زیربندی بولدوزر کاترپیلار قرار دارد. بازرگانی یدک ماشین ( تقی زاده) وارد کننده برند های مختلف زنجیر بولدوزر کاترپیلار CAT برای انواع بولدوزر های D11, D8 می باشد.

طول عمر کاری زنجیر بولدوزر کاترپیلار CAT

تنش های مخرب بسیار بالایی بر روی زنجیر بولدوزر کاترپیلار CATERPILLAR وارد می باشد که مهمترین آنها تنش های فشاری و سایشی می باشند. وزن بسیار بالای اجزا و اتصالات بولدوزر به همراه بار زیاد ناشی از عملکرد آن در مجموع فشار وزنی بسیار بالایی را از یک سو بر زنجیر بولدوزر کاترپیلار CATERPILLAR وارد نموده و از طرف دیگر پرس شدن زنجیر بین سطح زملن و اجزای فولادی زیربندی از دو طرف و تحت تنش فشاری بالا سایش سطحی را نیز بین سطح فولادی از یک طرف و سطح زمین از طرف دیگر به دنبال دارد. استفاده از آلیاژ های فولادی سخت مانند 35MnB و 50Mn اغلب سختی سطحی مناسبی بین 47 الی 56 راکول را فراهم می آورد که برای مقابله با تنش های سایشی بالای اعمال شده طول عمر مناسبی را بین 1000 الی 2000 ساعت کاری بسته به شرایط سطحی زمین فراهم می آورد. فیلتر CAT


زنجیر بولدوزر کاترپیلار D11 CATERPILLAR کاترپیلار زنجیر بولدوزر کاترپیلار CATERPILLAR
کاترپیلار

زنجیر بولدوزر کاترپیلار D11 CATERPILLAR


شماره فنی :


موجود
زنجیر با کفشک بولدوزر کاترپیلار D8R CAT کاترپیلار زنجیر بولدوزر کاترپیلار CATERPILLAR
کاترپیلار

زنجیر با کفشک بولدوزر کاترپیلار D8R CAT


شماره فنی :


موجود
یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation