TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

دنده اسپراکت بیل دوو DAEWOO

دنده اسپراکت بیل دوو DAEWOO قطعه تمام فولادی به شکل خورشیدی می باشد که در زیربندی بیل مکانیکی دوو بکار گرفته می شود. دنده اسپراکت بیل دوو DAEWOO در حلقه زنجیر بکار گرفته و دارای دنده های بیرونی می باشد که در تماس با زنجیر زیربندی بیل مکانیکی عمل کرده و با انتقال قدرت بر روی زنجیر سبب حرکت بیل مکانیکی به جلو یا عقب می شود. اتصال دنده اسپراکت بر روی زیربندی با بکارگیری پیچ و مهره های فولادی نیم دنده در داخل سوراخ های سطحی ایجاد شده بر روی دنده اسپراکت صورت می پذیرد. انتقال قدرت دنده اسپراکت بیل دوو DAEWOO بر روی بوش های زنجیری قرار گرفته و نقطه پیک دنده های موجود بر روی اسپراکت در داخل حفره ها فرو رفته و همراه با حرکت دانه های زنجیر می چرخد. بازرگانی تقی زاده (یدک ماشین) وارد کننده انواع دنده اسپراکت بیل دوو DAEWOO برای انواع بیل های DH300, DH230, DH225, DH220, DH330 در ایران می باشد.

زمان تعویض و گرید های دنده اسپراکت بیل دوو DAEWOO

به سبب تمرکز تنش بسیار بالایی که در دنده اسپراکت بیل دوو DAEWOO به سبب وجود دنده های سطحی و در تماس با دانه ها و بوش زنجیر زیربندی اتفاق می افتد این قطعه از زیربندی جزو پر استحلاک ترین قطعات زیربندی محسوب می شود که بصورت دوره ای تعویض می شود. در تولید دنده اسپراکت بیل دوو DAEWOO از گرید های بسیار بالای فولاد استفاده شده و بالاخص در قسمت دنده ها از مراحل حرارتی ویژه ای برای بالا بردن سختی سطحی آن استفاده می شود. گرید های برون دار، منگنز و سیلیسیوم دار فولاد که با آبکاری و عملیات حرارتی خاصی در نقطه دنده های همراه است می تواند سختی سطحی دنده اسپراکت بیل دوو DAEWOO به میزان حداقلی 37 راکول و با ضخامت لایه سخت سطحی تا 11 میلیمتر افزایش دهد.


دنده اسپراکت بیل دوو DH230 DAEWOO دوو دنده اسپراکت بیل دوو DAEWOO
دوو

دنده اسپراکت بیل دوو DH230 DAEWOO


شماره فنی :


موجود
دنده اسپراکت بیل دوو DH220 DAEWOO دوو دنده اسپراکت بیل دوو DAEWOO
دوو

دنده اسپراکت بیل دوو DH220 DAEWOO


شماره فنی :


موجود
یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation