TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

رولیک بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI

رولیک بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI که در تمامی بیل های مکانیکی چرخ زنجیری بکار گرفته می شود از اجزای اصلی زیربندی بیل هیتاچی محسوب می شود. رولیک بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI در دو نوع دقیقا مانند انواع دیگر بیل مکانیکی یعنی رولیک بالای بیل هیتاچی HITACHI و رولیک پایین بیل هیتاچی مورد استفاده قرار می گیرد. بار وارده و کاربری دو نوع رولیک کاملا با یکدیگر متفاوت می باشد و رولیک پایین بیل هیتاچی که با تعداد بسیار بالاتری نیز مورد استفاده قرار می گیرد حامل و تعلیق کننده بخش وسیعی از بار وارده از طرف وزن بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI محسوب می شود. رولیک پایین بیل هیتاچی اغلب به تعداد 6 عدد و رولیک بالای آن اغلب به تعداد 2 عدد مورد استفاده قرار می گیرند. رولیک بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI در واقع بخشی از ریل زنجیر و موثر بر هدایت جهت حرکت زنجیر زیربندی بیل مکانیکی نیز محسوب می شوند. رولیک بالای بیل هیتاچی اغلب نقش هدایت گر برای زنجیر زیربندی و برای جلوگیری از سایش لینک های زنجیر بر روی پوسته هیدروموتور استفاده می شوند. بازرگانی یدک ماشین عرضه کننده رولیک بیل مکانیکی هیتاچی برای انواع ماشین آلات EX200, EX300, EX400, ZAX240, ZAX350 در ایران با برند های مختلف می باشد.


رولیک پایین بیل هیتاچی EX200 HITACHI هیتاچی رولیک بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI
هیتاچی

رولیک پایین بیل هیتاچی EX200 HITACHI


شماره فنی :


موجود
رولیک بالای بیل هیتاچی ZAX240 HITACHI هیتاچی رولیک بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI
هیتاچی

رولیک بالای بیل هیتاچی ZAX240 HITACHI


شماره فنی :


موجود
یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation