TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

���������� ������ ������ DAEWOO

شنگیر بیل دوو DAEWOO یکی از اجزای جانبی و غیر اصلی بیل دوو DAEWOO محسوب می شود که که منظور حرکت صحیح و در مسیر درست لینک های زنجیری بکار گرفته می شود. شنگیر بیل دوو DAEWOO با تعدادی متفاوت از 3 عدد الی 5 عدد در هر طرف زیربندی بیل مکانیکی دوو بر حسب سایز و توان کاری بسته می شود و تماس از نوع مماسی با لینک های زنجیری دارد. در واقع رولیک های بالای بیل مکانیکی، شافت زنجیر سفت کن ( که هر دو بخش های اصلی زیربندی بیل دوو محسوب می شوند) در کنار شنگیر بیل دوو DAEWOO که از آپشن های قابل افزودن در اطراف می باشد هر سه به منظور هدایت و حرکت بهتر و منماسب تر زنجیر و افزایش طول عمر مفید کاری آن محسوب می شوند.

دلایل و محل استفاده از شنگیر بیل دوو DAEWOO

استفاده از از شنگیر بیل دوو DAEWOO می تواند سبب افزایش طول عمر مفید زنجیر زیربندی بیل مکانیکی تا 1500 ساعت شود و علاوه بر این با جلوگیری از خروج لینک های زنجیر از ریل اصلی سبب کاهش میزان سایش سطحی رولیک و دنده اسپراکت نیز می شود. شنگیر بیل دوو DAEWOO با بکار گیری پیچ و مهره های فولادی زیربندی و از بغل بر روی ماشین نصب می شود. شنگیر بیل دوو DAEWOO در واقع یک سازه فولادی جوش خورده و به شکل قاب می باشد که هم بصورت وارداتی و هم بصورت تولید داخلی عرضه می شود. بازرگانی تقی زاده (یدک ماشین) وارد کننده شکل های مختلف شنگیر بیل دوو DAEWOO در ایران برای انواع بیل های چرخ زنجیری شامل بیل DH220, DH225, DH230, DH300, DH330 می باشد.


شنگیر بیل دوو DH230 DAEWOO دوو شنگیر بیل دوو DAEWOO
دوو

شنگیر بیل دوو DH230 DAEWOO


شماره فنی :


موجود
شنگیر بیل مکانیکی دوو DH300 DAEWOO دوو شنگیر بیل دوو DAEWOO
دوو

شنگیر بیل مکانیکی دوو DH300 DAEWOO


شماره فنی :


موجود
یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation