TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

���������� ������ ������������������ CATERPILLAR

شنگیر بیل کاترپیلار CATERPILLAR که در سایز های مختلف و با تعداد مختلفی در زیربندی بیل مکانیکی کاترپیلار بسته می شود از اجزای فرعی قابل اتصال بر روی زیربندی می باشد. شنگیر بیل کاترپیلار CATERPILLAR نسبت به اجزای اصلی زیربندی مانند زنجیر و رولیک پایین و دنده اسپراکت تحت تنش های کمتری بوده و نقش هدایت گر را در تماس با لینک های زنجیر و رولیک ها ایفا می کند. شنگیر بیل کاترپیلار CATERPILLAR در کنار و بیرون زیربندی و با اعمال فشار از بغل بر روی لینک ها آنها را به حرکت در مسیر صحیح و بر روی ریل اصلی اصلی هدایت می کند. شنگیر بیل کاترپیلار CATERPILLAR بصورت چند قطعه فولادی جوش خورده و بصورت قاب تولید می شود و اغلب به رنگ های مشکی و طوسی در بازار یافت می شود. حداقل 2 عدد شنگیر بیل کاترپیلار CATERPILLAR می بایست در هر طرف زیربندی و در فواصل مشخص مورد استفاده قرار گیرد. بازرگانی تقی زاده (یدک ماشین) وارد کننده شنگیر بیل کاترپیلار CATERPILLAR برای انواع بیل کاترپیلار E320, E325, E330 در ایران می باشد.


شنگیر بیل مکانیکی کاترپیلار E320 CATERPILLAR کاترپیلار شنگیر بیل کاترپیلار CATERPILLAR
کاترپیلار

شنگیر بیل مکانیکی کاترپیلار E320 CATERPILLAR


شماره فنی :


موجود
شنگیر بیل کاترپیلار E330 CAT کاترپیلار شنگیر بیل کاترپیلار CATERPILLAR
کاترپیلار

شنگیر بیل کاترپیلار E330 CAT


شماره فنی :


موجود
یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation