TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

چرخ جلو بیل مکانیکی دوسان DOOSAN

چرخ جلو بیل مکانیکی دوسان DOOSAN که بر روی بیل های چرخ زنجیری از این برند اتصال پیدا می کند قطعه ای فولادی تولید شده از جنس فولادی و به روش فورج کستینگ می باشد. چرخ جلو بیل مکانیکی دوسان DOOSAN به دو صورت تو پر و تو خالی تولید می شود و در قسمت زیربندی بیل مکانیکی در کنار رولیک های پایینی و در بین حلقه زنجیر قرار می گیرد و نقشی موثر در عملکرد و حرکت بیل مکانیکی دارد. چرخ جلو بیل مکانیکی دوسان DOOSAN بصورت یک استوانه لبه دار با ارتفاع هم می باشد و قطعه ای بسیار سنگین می باشد که در زیربندی بکار گرفته می شود. چرخ جلو بیل مکانیکی دوسان DOOSAN اغلب دارای متعلقاتی می باشد که در آن میان می توان به شافت زنجیر سفت کن که بصورت مستقیم بر روی چرخ جلو بیل مکانیکی دوسان DOOSAN اتصال پیدا می کند نام برد. بازرگانی یدک ماشین (تقی زاده) وارد کننده و عرضه کننده چرخ جلو بیل مکانیکی دوسان DOOSAN بصورت تو پر و تو خالی برای انواع بیل های دوسان DX230, DX260 در ایران می باشد.

سایش سطحی چرخ جلو بیل مکانیکی دوسان DOOSAN

با توجه به تماس مستقیم فلز به فلزی که بین لینک های زنجیری با چرخ جلو بیل مکانیکی دوسان DOOSAN وجود دارد و با توجه به وزن بالایی که بیل مکانیکی دارد طبیعی است که تنش های سایشی بالایی بین زنجیر و چرخ جلو وجود داشته باشد. این میزان سایش با حرکت کنترل شده زنجیر بر روی مسیر صحیح و ریلی در نتیجه حرکت بر روی سطوح با شیب جانبی حداقل و یا بر اثر استفاده از تجهیزاتی چون شنگیر در اطراف به میزان حداقلی کاهش می یابد. با این وجود چرخ جلو زیربندی بیل مکانیکی دوسان DOOSAN نیاز به سختی سطحی بالای 37 راکول در کمترین میزان و دارای عمق لایه سخت سطحی حداقل 7 میلیمتر است. این در حالی است که برند های اروپایی و معتبر تولید کننده دارای عمق لایه سخت سطحی برای چرخ جلو بیل مکانیکی دوسان DOOSAN تا 14 میلیمتر دارند.


یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation