TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

پیچ و مهره زیربندی بیل دوو

پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DAEWOO که به تعداد بسیار بالایی در بخش های مختلف زیربندی بکار گرفته می شود از پیچ های فولادی در گرید های بالا و اغلب در دو گرید 10.9 و 12.9 با درصد کربن بسیار بالا و تنسایل مقاومتی مناسبی مورد استفاده قرار می گیرند. پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DAEWOO به رنگ مشکی بصورت فسفاته که پروسه ای برای افزایش مقاومت سطحی پیچ و مهره ها طی فرایندی بر روی سطح انها انجام شده است می باشد. پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DAEWOO بصورت نیم دنده به شکل گل چهارگوش، شش گوش و حتی گرد مورد استفاده قرار می گیرد. حداقل تنسایل مقاومتی این پیچ های فولادی برای استفاده در بخش های مختلف زیربندی بیل دوو به منظور داشتن تنسایل مقاومتی مناسب برای تنش های بسیار بالایی که از جانب وزن قطعات سنگین شاسی، موتور و زیربندی به آن وارد می شود 1000 نیوتن بر میلیمتر مربع است. بازرگانی تقی زاده وارد کننده انواع پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DAEWOO برای بیل های دوو DH220, DH225, DH230, DH300, DH330 در ایران می باشد.

موارد کاربری پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DAEWOO

پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DAEWOO در کلیه بخش های زیربندی بیل مکانیکی اغلب در سایز های 12 الی 20 میلیمتر و با بیشترین میزان کاربری در سایز های 16 و 18 میلیمتر بکار گرفته می شود. اتصالات کفشک بیل مکانیکی بر روی زنجیر، اتصالات رولیک ها در زیربندی، انتصالات چرخ جلو بیل مکانیکی و دنده های اسپراکت تماما با پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DAEWOO صورت می پذیرد. در بخش باکت نیز نه تنها اتصالات باکت بیل مکانیکی در بالا بلکه اتصالات تیغه و گوشه و ناخن و کلنگ با پین ها و پیچ و مهره های فولادی صورت می پذیرد و از این جهت بصورت کلی پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DAEWOO با تعداد بسیار بالا و اهمیت فوق العاده ای در اتصالات مصرف می شوند حتی اتصالات شنگیر ها از بغل و شافت زنجیر سفت کن بر روی چرخ جلو بیل دوو نیز با پیچ و مهره های فولادی انجام می پذیرد.


پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DH300 DAEWOO دوو پیچ و مهره زیربندی بیل دوو
دوو

پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DH300 DAEWOO


شماره فنی :


موجود
پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DH225 DAEWOO دوو پیچ و مهره زیربندی بیل دوو
دوو

پیچ و مهره زیربندی بیل دوو DH225 DAEWOO


شماره فنی :


موجود
یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation