TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

���������� ���������� ��������������

قطعات زنجیر بولدوزر مجموعه ای از قطعات فولادی می باشند که برخی از آنها از اجزای اصلی زنجیر و برخی دیگر از متعلقات و اتصال دهنده های زنجیر بولدوزر محسوب می شوند. از جمله قطعات اصلی زنجیر بولدوزر می توان به لینک ها و رشته های زنجیر اشاره نمود که بر حسب نوع و قدرت بولدوزر دارای تعداد مختلف و اندازه و طراحی های گوناگونی هستند. کفشک نیز یکی دیگر از اجزای اصلی زنجیر بولدوزر محسوب می شود که یک قطعه فولادی تخت می باشد که بر روی سطح زنجیر نصب شده و اتصال بولدوزر با کف را بوجود می آورد. اتصالات دیگری چون فنر زنجیر سفت کن و شافت زنجیر سفت کن بولدوزر که اتصاالت آنها با بکار گیری پیچ و مهره زیربندی بولدوزر صورت می پذیرد از اتصالات مهم دیگر زنجیر بولدوزر محسوب می شوند. بازرگانی تقی زاده وارد کننده و عرضه کننده قطعات زنجیر بولدوزر در ایران می باشد.

کفشک زنجیر بولدوزر
کفشک زنجیر بولدوزر
شافت زنجیر سفت کن بولدوزر
شافت زنجیر سفت کن بولدوزر
فنر زنجیر سفت کن بولدوزر
فنر زنجیر سفت کن بولدوزر
یوک زنجیر سفت کن بولدوزر
یوک زنجیر سفت کن بولدوزر

یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation