TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

زیر بندی بیل زوم لاین ZOOMLION

زیر بندی بیل مکانیکی زوم لاین ZOOMLION

لوازم زیربندی بولدوزر زوم لاین ZOOMLION
یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation