TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

زیر بندی بیل هیتاچی HITACHI

زیر بندی بیل مکانیکی هیتاچی HITACHIقطعات و لوازم زیربندی بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI با توجه به محدود بودن این ماشین ها نسبت به بیل های مکانیکی کوماتسو و یا حتی هیوندا با گستردگی کمتری در بازار ایران وارد می شود. لوازم زیربندی بیل هیتاچی HITACHI نیز مانند دیگر برند های ماشین آلات شامل انواع قطعات فولادی که در کف ماشین آلات هیتاچی و یا بر روی باکت بیل مکانیکی HITACHI بسته می شوند می باشد. مهمترین اجزای اصلی زیربندی بیل هیتاچی HITACHI عبارتند از زنجیر با کفشک یا زنجیر کامل، چرخ جلو، رولیک های بالا و پایین، دنده اسپراکت که تمامی اتصالات آنها با پیچ و مهره زیربندی صورت می پذیرد و همچنین کلیه اتصالات باکت بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI شامل انواع تیغه و گوشه، ناخن و کلنگ و پین های وابسته. طول عمر قطعات زیربندی بیل هیتاچی بر حسب میزان و شرایط کاری در وهله اول و برند های تولید کننده مختلف در وهله دوم تعیین می شود. برخی اجزا و قطعات زیربندی بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI مانند کفشک ها، زنجیر و ناخن که در تماس مستقیم با سطوح هستند دارای استحلاک بیشتری بوده و طول عمر کمتری دارند. علاوه بر تماس مستقیم سطحی دنده اسپراکت بیل مکانیکی نیز که عملکرد مناسب آنها در گرو داشتن دنده هایی سالم است و دارای نقاط تمرکز تنش بالایی هستند در معرض خوردگی سریع قرار دارند. بازرگانی تقی زاده (یدک ماشین) وارد کننده و عرضه کننده کلیه لوازم زیربندی بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI با کیفیت های مختلف آسیایی و اروپایی می باشد.

لوازم زیربندی بولدوزر هیتاچی HITACHI

زنجیر زیر بندی بیل مکانیکی هیتاچی

زنجیر بیل هیتاچی EX200 HITACHIهیتاچی logoزنجیر بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI EX200 EX200 ,
موجود
زنجیر با کفشک بیل هیتاچی EX400 HITACHIهیتاچی logoزنجیر بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI EX400 EX400 ,
موجود

قطعات زنجیر بیل مکانیکی هیتاچی

کفشک زنجیر بیل هیتاچی HITACHIهیتاچی logoکفشک زنجیر بیل مکانیکی زیربندی هیتاچی
HITACHI EX300 ,
موجود
شافت زنجیر سفت کن بیل هیتاچی HITACHIهیتاچی logoشافت زنجیر سفت کن بیل مکانیکی زیربندی هیتاچی
HITACHI ZAX350 ,
موجود
فنر زنجیر سفت کن بیل هیتاچی HITACHIهیتاچی logoفنر زنجیر سفت کن بیل مکانیکی زیربندی هیتاچی
HITACHI EX300 ,
موجود
یوک زنجیر سفت کن بیل هیتاچی HITACHIهیتاچی logoیوک زنجیر سفت کن بیل مکانیکی زیربندی هیتاچی
HITACHI EX400 EX400 ,
موجود

رولیک زیر بندی بیل مکانیکی هیتاچی

رولیک پایین بیل هیتاچی EX200 HITACHIهیتاچی logoرولیک بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI EX200 EX200 ,
موجود
رولیک بالای بیل هیتاچی ZAX240 HITACHIهیتاچی logoرولیک بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI ZAX240 ,
موجود

ناخن و کلنگ باکت بیل مکانیکی هیتاچی

ناخن بیل هیتاچی EX200 HITACHIهیتاچی logoناخن و کلنگ بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI EX200 EX200 ,
موجود
ناخن بیل هیتاچی ZAX240 HITACHIهیتاچی logoناخن و کلنگ بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI ZAX240 ,
موجود

دنده اسپراکت بیل مکانیکی هیتاچی

دنده اسپراکت بیل هیتاچی EX400 HITACHIهیتاچی logoدنده اسپراکت بیل هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI EX400 EX400 ,
موجود
دنده اسپراکت بیل هیتاچی ZAX240 HITACHIهیتاچی logoدنده اسپراکت بیل هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI ZAX240 ,
موجود

پیچ و مهره زیر بندی بیل مکانیکی هیتاچی

پیچ و مهره کفشک بیل هیتاچی EX200 HITACHIهیتاچی logoپیچ و مهره زیربندی بیل هیتاچی زیربندی هیتاچی
HITACHI EX200 EX200 ,
موجود
پیچ و مهره بیل مکانیکی هیتاچی ZAX240 HITACHIهیتاچی logoپیچ و مهره زیربندی بیل هیتاچی زیربندی هیتاچی
HITACHI ZAX350 ,
موجود

چرخ جلو بیل مکانیکی هیتاچی

چرخ جلو بیل هیتاچی EX200 HITACHIهیتاچی logoچرخ جلو بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI EX200 EX200 ,
موجود
چرخ جلو بیل هیتاچی EX300 HITACHIهیتاچی logoچرخ جلو بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI EX300 ,
موجود

تیغه و گوشه بیل مکانیکی هیتاچی

تیغه بیل هیتاچی EX200 HITACHIهیتاچی logoتیغه و گوشه بیل هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI EX200 EX200 ,
موجود

باکت بیل مکانیکی هیتاچی

باکت بیل هیتاچی EX200 HITACHIهیتاچی logoباکت بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI EX200 EX200 ,
موجود
باکت بیل مکانیکی هیتاچی ZAX350 HITACHIهیتاچی logoباکت بیل مکانیکی هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI ZAX350 ,
موجود

شنگیر بیل مکانیکی هیتاچی

شنگیر بیل هیتاچی EX300 HITACHIهیتاچی logoشنگیر بیل هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI EX300 ,
موجود
شنگیر بیل هیتاچی ZAX240 HITACHIهیتاچی logoشنگیر بیل هیتاچی HITACHI زیربندی هیتاچی
HITACHI ZAX240 ,
موجود
یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation